MONITORUL OFICIAL 

ACHIZITII PUBLICE

ANUNȚ  CONCESIONARE  TEREN

    În temeiul prevederilor Codului civil, al art. 15, lit.e) al Legii 50/1991, republicată cu modificările ulterioare, al prevederilor art.322 din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, precum şi a Hotărârii Consiliului Local al Comunei  Cosmești  nr. 31 / 29.04.2022, s-a procedat la concesionarea Lotului in suprafata de 526 mp,  situat in intravilan ,  T6, P376/1/1, aflat în domeniul privat al comunei  Cosmești, identificat prin număr cadastral  CF 102114, destinat mediului de afaceri.

1. Pentru atribuirea contractului persoanele fizice  vor prezenta următoarele Documente:

-Copie act identitate persoana fizică;

-Certificat de atestare fiscala care sa ateste ca nu sunt datorii  la bugetul local al comunei Cosmești  și la bugetul statului;

-Dovada achitarii garantiei de participare stabilita la nivelul a două redevențe;

-Fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;

-Oferta financiara conform Raport de evaluare nr. 2121-1/14.02.2022, aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 18/28.02.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi însuşirea Raportului de evaluare nr. 2121-1/14.02.2022 în vederea concesionării unui bun din domeniul privat al comunei Cosmeşti, jud. Galaţi, situat în T6, P376/1/1, CF 102114(nu mai mică decât valoarea stabilită în acest raport de evaluare)

Pentru informații suplimentare puteți contacta compartimetul de Achiziții Publice al instituției – tel. 0730072655

anunt-licitatie

ANUNT LICITATIE 14.03.2018

 ANUNT LICITATIE 29.05.2018

Anunţ important
Categorii
deschide | închide
Contact Primăria Cosmeşti
Adresa:
Str. General Dumitru Dămăceanu, nr. 73,
localitatea Cosmeşti,
Jud. GALAŢI
cod postal 807085

Tel:
0236/336227
0236/336218
Tel/Fax:
0236/336218

Email:
cosmesti@gl.e-adm.ro
primaria.cosmesti@gmail.com