MONITORUL OFICIAL 

CONCURSURI

borderou-rezultat-final-concurs-recrutare-14-02-2024

borderou-notare-interviu-pt-afisare

ccf_000635- borderou rezultat proba scrisă

anunt-selectie-dosare

dispozitia-concurs

anunt-concurs-contractuali-2024

rezultat-final-concurs-20-iunie-2023

rezultat-interviu-concurs-20-06-2023

rezultat-scris-concurs-din-20-06-2023

borderou-selectie-dosare

formular-inscriere

anunt-public-suspendare-concurs

nr. 4624/22.05.2023                                                  ANUNȚ PUBLIC SUSPENDARE CONCURS

Luând act de art. IV, alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea  şi completarea unor acte normative: ,,(1)În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din:

a)instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la <LLNK 12002   500 12 2N2   2 47>art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b)instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la <LLNK 12006   273 12 2T2   2 47>art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin post unic se înţelege:

a) acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;

b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.” PRIMĂRIA COMUNEI COSMEȘTI, jud. Galați, anunță suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două functii publice vacante: Consilier, Clasa I, grad profesional debutant, ID 174709- Compartimentul Registrul Agricol și ID 174711-Compartiment asistență socială din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Cosmeşti, Judeţul Galați.  

borderou-final-concurs-promovare-in-grad-fc

fise-post-scoase-la-concurs-mai-2023

anunt-publicare-consurs-2023

dispozitia-201-din-2023-concurs

borderou-final-examen-promovare-fp

pv-examen-proba-scrisa-promovare FP

anunt-examen-promovare-in-grad-fc

anunt-examen-promovare-in-clasa

centralizator-final-concurs 26.07.2022

borderou-afisare-proba-scrisa concurs 26.07.2022

rezultat-final-concurs-din-22-07-2022

pv-rezultat-inteviu-concurs-22-07-2022

pv-rezultate-scrise-concurs-22-07-2022

borderou-afisare-SELECȚIE DOSARE-achiziții publice

borderou-selectie-dosare-financiar contabil

anunt-concurs-recrutare-achizitii-publice

d-198-concurs-achizitii-publice

anunt-recrutare-compartiment-registrul-agricol

d-197-concurs-registrul-agricol

anunt-concurs TAXE IMPOZITE

dispozitie-concurs-194-taxe-impozite

Anunţ important
Categorii
deschide | închide
Contact Primăria Cosmeşti
Adresa:
Str. General Dumitru Dămăceanu, nr. 73,
localitatea Cosmeşti,
Jud. GALAŢI
cod postal 807085

Tel:
0236/336227
0236/336218
Tel/Fax:
0236/336218

Email:
cosmesti@gl.e-adm.ro
primaria.cosmesti@gmail.com